Brak zanieczyszczeń. Brak stawów osadowych. Brak problemów.

oszczdno_energii.jpg

Proces VPC, w powiązaniu z zastosowaniem CAC-24, eliminuje zanieczyszczenia związane z konwencjonalnym odzyskiem węglowodorów.

W wyniku zastosowania procesu VPC powstają obojętne dla środowiska pozostałości stałe, które są wolne od węglowodorów, takie jak piasek, glina czy iły. Odpady są również wysuszone i sortowalne Nie ma problemów z wypłukiwaniem, brak stawów osadowo-odpadowych i kosztów z tym związanych, brak problemów prawnych, związanych z ochroną środowiska, brak problemów rekultywacyjnych/ remediacyjnych.

 

75 % redukcja zużycia wody

oszczdno-wody.jpeg

Proces VPC wysokowydajnego ścinania wymaga 75% mniej wody niż konwencjonalne procesy odzysku. Drastycznie spadają koszty transportowania wody a także koszty energii, związane z jej podgrzewaniem. Dodatkowo każda woda, która powraca do środowiska, jest dla niego całkowicie bezpieczna. Proces VPC nie używa ani nafty, ani innych rozpuszczalników, w związku z tym nie tworzą się kwasy naftenowe w używanej wodzie procesowej.

20 % redukcja gazów cieplarnianych

gazy_cieplarniane.jpg

Proces VPC zastępuje proces gorącej wody Clarka, tym samym eliminując całe mnóstwo silników, pomp, maszyn i innych, niezbędnych w tej metodzie, energochłonnych procesów pomocniczych. To znaczne zmniejszenie zużycia energii przekłada się na 20 % redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Na przykład, proces VPC:

  • Eliminuje wszystkie wirówki filtracyjne
  • Eliminuje proces likwidacji pian oraz związane z nim wyposażenie techniczne
  • Eliminuje odpady, a co z tym idzie, nakłady energetyczne na kopanie stawów, transportowanie/ pompowanie odpadów.

Mniej kontroli nad przepływem surowców i odpadów, mniej formalności, mniej bólu głowy

1ecofriendly.jpg

Każdy, biorący udział w konwencjonalnym procesie odzysku węglowodorów, zdaje sobie sprawę z ogromu formalności, czasu i kosztów, związanych z kontrolą nad przepływem surowców i materiałów niebezpiecznych, takich jak rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki, czy obowiązków sprawozdawczych, wynikających z obowiązujących norm i przepisów prawa.

CAC-24 składa się głównie z nierozpuszczalnych soli (sole jonowe), które nie wymagają specjalnej kontroli ich stosowania. Z uwagi na to, że CAC-24, jak i jego składniki, są bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego, wymagają minimalnej kontroli.

Kwestie bezpieczeństwa- nie istnieją

bezpieczestwo.jpg

W procesie VPC nie powstają żadne niebezpieczne lub rakotwórcze substancje chemiczne, takie jak np. nafta, która jest powszechnie stosowana w konwencjonalnych procesach ekstrakcji.
Na żadnym etapie procesu nie są stosowane rozpuszczalniki, co skutkuje brakiem ich wypłukiwania (ługowania).

Cały proces VPC - od początku do końca - jest bezpieczny dla pracowników, bezpieczny dla ziemi, powietrza i wody, bezpieczny dla ludzi i zwierząt, tak domowych, jak i dzikich.