Proces VPC wysokoobrotowego ścinania ma zdolność całkowitej zmiany charakteru przechowywania i przetwarzania osadów petrochemicznych. Stosując proces VPC ropa naftowa może być separowana od petro szlamu. Szlam na statkach cysternach i w zbiornikach do przechowywania węglowodorów można czyścić przy użyciu CAC-24 pod wysokim ciśnieniem. Zapobiega to także osadzaniu się szlamu na ścianach zbiorników, co zmniejsza ich pojemność do przechowywania. Proces VPC pozwala czyścić wszelkie stawy osadowe ropopochodne dowolnej wielkości i pojemności, skutecznie przyczyniając się do rekultywacji/ remediacji skażonych terenów.

tankowiec-zm.jpg

tailings-pond-courtesy-pembina-institute.jpg