Grawitacja jest naszym przyjacielem - szczególnym zaś "gęstość materiału".

Reagent CAC-24 ma tylko nieznacznie większy ciężar właściwy niż bitumeny. Więc bitumeny łatwo się oddzielają i wypływają. Proces wykorzystuje opatentowany reganet CAC-24 w połączeniu z wysokowydajnym ścinaniem (VPC proces), do rozdzielenia bitumenów od innych pozostałości stałych bez tworzenia piany i reaktywnych emulsji, które tworzą trudne do wyeliminowania problemy z utylizacją. W rzeczywistości, in dłuższy proces ścinania, tym reakcja staje się bardziej wydajna.

cac-24.pngCAC 24

piaski_roponone.png
Piaski Roponośne

proces_vpc.pngProces VPC

rezultat.pngRezultat

Bitumeny są łatwo zbierane z powierzchni, natomiast stosowane reagenty ułatwiają szybkie osadzanie pozostałości stałe bez pian i grzyw, które po wyeliminowaniu z procesu są suche i sortowalne. Mieszaniny wody i reagentów są jasne, wolne od pozostałości stałych i mogą być łatwo zawracane do procesu, do ponownego wykorzystania. Straty reagenta CAC-24 w procesie są bardzo niskie i nie przekraczają 0.5% objętości. CAC-24 nie jest rozpuszczalnikiem, ani środkiem powierzchniowo czynnym, jest niereaktywny, nietoksyczny i nie zawiera żadnych lotnych związków organicznych, które mogą tworzyć problemy ze zgodnością z normami środowiskowymi, dotyczącymi lotnych związków organicznych (VOC).