Etapy, które tworzą proces VPC o wysokim współczynniku ścinania, są bardzo proste i jednoznaczne. Proces ten można łatwo podłączyć do istniejących operacji (instalacji). Jedyne zmiany pomiędzy procesami na wejściu i wyjściu przetwarzanych materiałów, to wyeliminowanie niektórych etapów i kosztów, które mogą być usunięte, jako rezultat braku w procesie VPC rozcieńczalników, pian i grzyw oraz wolnych od zanieczyszczeń pozostałości stałych.

Podstawowe etapy procesu:

  1. przygotowanie reagenta (CAC-24), poprzez zmieszanie w odpowiednich proporcjach CAC-24 z wodą
  2. piaski, piany bitumiczne lub odpady ropopochodne są przenoszone do zbiornika szlamu, gdzie są mieszane z reagentem (CAC-24)
  3. zawiesina ta, pompowana jest do wysokoobrotowych/ o wysokim współczynniku ścinania urządzeń (attritors), gdzie następuje separacja bitumenów od pozostałości stałych i grzywien.
  4. materiał z attritorów  przepływa do zbiornika rozdzielenia wstępnego, tworząc trzy różne warstwy: bitumeny w górnej części, mieszanina wody i reagenta w środku oraz wszystkie pozostałości stałe (piasek, glina) na dole
  5. bitumeny są zbierane ze zbiornika za pomocą zbieracza powierzchniowego (skimmer)
  6. mieszanina wody i reagenta jest odpompowywana do ponownego użycia w procesie
  7. dolne, suche frakcje, są odkładane i gotowe do natychmiastowej rekultywacji/ remediacji terenu

video.jpg