ZMIENIAJĄCA REGUŁY GRY TECHNOLOGIA ODZYSKU WĘGLOWODORÓW

Wyobraź sobie konsekwencje i korzyści związane z 99 +% odzyskiem 99 +% czystych węglowodorów z pozostałości przeróbczych, pian bitumicznych lub piasków roponośnych, bez użycia rozpuszczalników na żadnym etapie procesu ekstrakcji.

BRAK ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA, BRAK STAWÓW OSADOWYCH

Zero zanieczyszczenia środowiska.

Nie tylko jest to możliwe, ale to rzeczywistość. CAC-24 jest reagentem całkowicie wolnym od rozcieńczalników, całkowicie obojętnym chemiczne, który rewolucjonizuje aglomerację materiałów węglowych.

Zastosowanie opatentowanego CAC-24 w połączeniu z procesem VPC szybkiego ścinania dostarcza 99% +% odzysku węglowodorów. Ekstrakcja staje się znacząco bardziej wydajna, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i większych zyskach oraz całkowitym wyeliminowaniu strumieni zanieczyszczeń, dzięki czemu odzyskane pozostałości stałe (ziemia i glina) mogą być natychmiastowo wykorzystane do procesu remediacji terenu.

 • Bardziej wydajna ekstrakcja 99 +% odzysku węglowodorów
 • Odzyskane węglowodory mają 99% +% czystości, zawierającej mniej niż 0.5% wody i ciał stałych
 • Pozostałości stałe szybko się osadzają i mogą służyć do natychmiastowej rekultywacji
 • Proces zużywa 75% mniej wody niż w proces gorącej wody Clarka
 • 20% redukcji gazów cieplarnianych
 • Znacznie mniejsze zużycie energii (w zależności od tego, na jakim etapie proces jest zastosowany)
 • Całkowite wyeliminowanie problemów i kosztów środowiskowych
  - brak piany, brak rozcieńczalników, brak flokulantów na jakimkolwiek etapie procesu odzyskiwania
  - brak stawów osadowych i problemów z ich unieszkodliwianiem
  - używane reagenty nadają się do 100% recyklingu
  - pozostałości stałe po procesie są suche, sortowalne i służyć do natychmiastowej rekultywacji
  - stosowane reagenty i pozostałości stałe są bezpieczne i całkowicie zgodne z wymaganiami środowiskowymi