Wynalezienie i wprowadzenie do użytku procesu VPC wysokoobrotowego ścinania i CAC-24, w połączeniu z unikatowym podejściem do tworzenia innowacyjnych rozwiązań , otwiera wiele różnorodnych możliwości zastosowań z materiałami ropopochodnymi.

Proces VPC może radykalnie zmienić sposób, w jaki węglowodory są wyodrębniane z piasków roponośnych i osadów petrochemicznych.

Ponadto, w wyniku nie używania rozpuszczalników na jakimkolwiek etapie naszego procesu, łańcuch węglowodorów, naturalnie występujący w ropie naftowej z piasków bitumicznych, zachowuje właściwości polimerowe, które pozostają dotychczas nie do końca zbadane. Wyobraźnia jest naprawdę jedynym ograniczeniem do zastosowań i korzyści płynących z tej zmieniającej reguły gry technologii ekstrakcji. Nasza technologia nie jest ulepszeniem istniejących, lecz zupełnie nową drogą w dziedzinie ekstrakcji węglowodorów.

1.jpg