Wszystkie surowce, które są zawarte w CAC-24 są dostępne na całym świecie i jest ich dostatkiem w środowisku naturalnym. 92% składników jest pochodzenia naturalnego. Pozostałe 8% są materiałami syntetycznymi, dostępnymi u wielu wiodących producentów substancji chemicznych.

Koszty chemiczne do wytworzenia określonej ilości węglowodorów zależą od systemu odzysku chemicznego stosowanego przez użytkownika. Cała stosowana chemia w pełni nadaje się do recyklingu a straty chemii, w przedziale 0d 0,5-2 % są łatwe do uzupełnienia i łatwo osiągalne. Ogólnie uważa się, że koszty chemiczne dla procesu VPC są znacznie niższe w porównaniu do kosztów związanych z innymi technologiami chemicznymi, stosowanymi obecnie w procesie ekstrakcji węglowodorów.

pie_chart_pl.jpg